Terms Conditions

Giới thiệu

LavMod.com là sân chơi lý tưởng dành riêng cho mọi tín đồ của trò chơi cellular. Đến với chúng tôi, chúng ta có thể nhìn thấy, download và truy cập toàn bộ những những game yêu thích của mình tại website này. Và để thử nghiệm của bạn tại sân chơi của chúng tôi trở thành thích thú, an toàn và đáng tin cậy và không xảy ra gián đoạn, thì bạn nên cân nhắc những quy tắc dành riêng cho toàn bộ các game thủ tham dự sẽ được nêu ra ngay tại đây.

Điều khoản

LavMod.internet là 1 nền tảng online nơi chúng ta có thể kiếm tìm một loạt file APK / MOD / Premium game và phần mềm không tính phí, chất lượng cao cho những thiết bị Android.

Khi truy cập website này, bạn phải tuân thủ những chính sách được quy định trên website của chúng tôi, gồm có cả chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn từ chối, vui lòng không tiếp tục dùng dịch vụ mà chúng tôi đem đến.

Quyền lợi của bạn

Việc bạn dùng Dịch vụ của chúng tôi không Tức là bạn được có bất kỳ những quyền có trí tuệ nào so với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được dùng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi chúng ta được chủ có nội dung đó cho phép hoặc được pháp luật cho phép. Những điều khoản này không cấp cho bạn quyền dùng bất kể brand hoặc brand nào được dùng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc mới lạ bất kể thông tin pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một trong những nội dung không phải của LavMod. Do đó, chỉ có chủ có nội dung mới chịu trách nhiệm về nội dung này. Tuy vậy, chúng tôi có thể cân nhắc nội dung để xác định xem nội dung đó có phạm pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay là không. Chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng.

1 trong các lý do hợp lí nhất là nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc pháp luật. Tuy vậy, điều đấy không Tức là chúng tôi nhất định phải cân nhắc toàn bộ những nội dung, vì thế đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Khi chúng ta dùng Dịch vụ, chúng ta có thể nhận được những thông tin dịch vụ rõ ràng, quản trị và những thông tin khác. Còn nếu như không muốn, chúng ta có thể từ chối nhận các tin nhắn này.

Một trong những Dịch vụ của chúng tôi sẵn có trên thiết bị mobile. Không dùng Dịch vụ để bạn bị phân tâm và cản chở bạn tuân thủ luật an toàn và đáng tin cậy hoặc giao thông.

Chúng ta có thể dừng dùng Dịch vụ của chúng tôi bất kể lúc nào. Tuy vậy chúng tôi sẽ nhớ bạn, và các người khác nữa.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chính sách Bảo mật của chúng tôi phân tích và phân tích và lý giải cách chúng tôi giải quyết dữ liệu của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi dùng Dịch vụ của chúng tôi. Dùng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng LavMod có thể dùng dữ liệu đó theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Một trong những Dịch vụ của chúng tôi bạn có thể tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền có mọi quyền có trí tuệ mà bạn có so với nội dung đó. Nói chung, các gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi chúng ta tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho APKMODY (và các người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép khắp thế giới để dùng, làm Home, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo những tác phẩm phái sinh, truyền đạt, xuất bản, trình diễn đăng tải, hiển thị và phân phối đăng tải nội dung đó. Các quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm mục đích phục vụ những mục đích có giới hạn như vận hành, tiếp thị và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển các dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực trong cả nếu trong trường hợp bạn dừng dùng Dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống auto của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (gồm có cả tin nhắn), vì thế chúng tôi có thể đem đến cho bạn những chức năng sản phẩm được cá nhân hóa, ví dụ như kết quả kiếm tìm chỉnh sửa, ads chỉnh sửa, cũng như trông thấy spam và ứng dụng ô nhiễm. Phân tích này xảy ra khi nội dung được gửi, nhận hoặc lưu trữ.

Hệ thống auto của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (gồm có cả tin nhắn) để đem đến cho bạn những chức năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, ví dụ như kết quả kiếm tìm chỉnh sửa, ads chỉnh sửa cũng như trông thấy spam và ứng dụng ô nhiễm. Phân tích này ra mắt khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi hy vọng rằng các gì chúng tôi đem đến có thể phục vụ ý thích của bạn. Tuy vậy, chúng tôi chẳng thể hứa với bạn một trong những điều về dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được đem đến rõ ràng trong số điều khoản hoặc phần cập nhật này.

Một trong những khu vực pháp lý nhất định được đem đến những bảo đảm an toàn nhất định, ví dụ như bảo đảm an toàn ngụ ý về khả năng bán được và tính thích hợp cho 1 mục đích rõ ràng, thích hợp cho 1 mục đích rõ ràng và không vi phạm. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ toàn bộ những bảo đảm an toàn.

Chúng tôi là các người tạo nên sân chơi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kể thông tin nào do người sử dụng đăng tải.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kể thiệt hại nào phát sinh từ các việc dùng hoặc download nội dung từ dịch vụ của chúng tôi.

Những điều khoản có thể mới lạ

Những điều khoản này còn có thể được mới lạ bất kỳ lúc nào và chúng tôi có quyền làm như vậy. Và bạn sẽ phải đồng ý với các mới lạ của chúng tôi để tiếp tục dùng nó.